آخرين اخبار

آخرين مطالب

ستون گذاری و خاکریزی قسمت سوم حسینیه خویدک

DSC04678

در این قسمت تصاویر مربوط به نصب ستون های قسمت سوم حسینیه ،رنگ امیزی ستون و خاکریزی قسمت سوم حسینیه را مشاهده میکنید. همانطور که میدانید ارتفاع کف حسینیه افزایش پیدا کرده و بالاتر آمده به طوری که برای ورود به حسینیه در ابتدای درب ورودی چند پله نیز ساخته شده است بیشتر بخوانید »

  • مراسم سینه زنی محرم ۱۳۹۳ روستای خویدک-۱
  • مراسم زنجیر زنی محرم ۱۳۹۳ روستای خویدک-۲
  • جوش دوره محرم ۱۳۹۳ روستای خویدک