آخرين اخبار
خانه » گالري فيلم » حسینیه پایین

حسینیه پایین

آماده سازی مصالح برای دیوار چینی طبقه دوم حسینیه خویدک

16

در این قسمت که مربوط به ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ میباشد ، اهالی با غیرت روستا در حال آماده سازی مصالح ساختمانی برای شروع دیوار چینی طبقه دوم از بخش دوم و ساخت راه پله طبقه اول به دوم حسینیه میباشند بیشتر بخوانید »