آخرين اخبار
خانه » گالری عکس » حسینیه پایین » ساخت بخش جدید حسینیه (برگ 3)

ساخت بخش جدید حسینیه

ساخت راه پله طبقه اول از قسمت سوم حسینیه خویدک

DSC05337

در این تصاویر که مربوط به ۲۰ ادریبهشت سال ۱۳۹۳ میباشد تصاویر مربوط به ساخت راه پله طبقه اول از بخش سوم حسینیه روستای خویدک را مشاهده میکنید. برای بزرگتر دیدن عکس های بر روی آن کلیک نمائید. بیشتر بخوانید »

دیوار چینی طبقه اول از قسمت حسینیه سوم حسینیه خویدک -سری ۳

DSC05084

در این تصاویر که مربوط به ادریبهشت سال ۱۳۹۳ میباشد تصاویر مربوط به تخریب ستون های قدیمی و شروع دیوار چینی طبقه اول از بخش سوم حسینیه روستای خویدک را مشاهده میکنید. برای بزرگتر دیدن عکس های بر روی آن کلیک نمائید. بیشتر بخوانید »

دیوار چینی طبقه اول از قسمت حسینیه سوم حسینیه خویدک -سری ۲

DSC04977

در این تصاویر که مربوط به ادریبهشت سال ۱۳۹۳ میباشد سری دوم تصاویر مربوط به شروع دیوار چینی طبقه اول از بخش سوم حسینیه روستای خویدک را مشاهده میکنید. برای بزرگتر دیدن عکس های بر روی آن کلیک نمائید. 12► بیشتر بخوانید »

تخریب ستون های قدیمی و شروع دیوار چینی قسمت سوم حسینیه خویدک-سری ۱

DSC_0176

در این تصاویر که مربوط به ادریبهشت سال ۱۳۹۳ میباشد تصاویر مربوط به تخریب ستون های قدیمی و شروع دیوار چینی طبقه اول از بخش سوم حسینیه روستای خویدک را مشاهده میکنید. برای بزرگتر دیدن عکس های بر روی آن کلیک نمائید. 12► بیشتر بخوانید »